EncryptOnClick là chương trình rất tiện dụng, cho phép bạn mã hóa và giải mã các tập tin cần bảo mật. Cách sử dụng đơn giản, nhưng khả năng bảo mật của EncryptOnClick rất tốt với chuẩn mã hóa AES 256 bit. Dù bạn để tập tin đã mã hóa trên đĩa cứng máy tính, chép vào đĩa mềm, CD hay USB, sẽ không ai có thể đọc được phần nội dung bí mật nếu không biết mật khẩu do bạn định ra. Để mang theo chương trình giải mã trên các thiết bị di động, bạn chỉ cần chép thêm các tập tin EncryptOnClick.exe, EncryptOnClick.exe.manifest và XceedZip.dll vào đó. Như vậy, bạn có thể đọc được nội dung tập tin mã hóa bất cứ đâu, trên bất kỳ máy tính nào. Bạn cũng có thể chọn lựa một cách uyển chuyển cấp độ mã hóa, mức độ nén, phương pháp nén, và cả phần mở rộng trong tên tập tin kết xuất một cách dễ dàng.

Down: ftp://mirror.switch.ch/mirror/winsite/win95/miscutil/EncryptOnClick_Setup.exe

Advertisements